Historik

Historien bag Dramatiker Væksthus

I midten af 90’erne barslede BørneTeaterSammenslutningen (BTS) med en plan om at igangsætte et større og målrettet talentudviklingsprojekt. Projektet skulle sikre, at der også i fremtiden ville blive skrevet ny og spændende dramatik for børn og unge. Ønsket var at skabe et bredere udvalg af kvalitets manuskripter til det professionelle børne- og ungdomsteater, skrevet af nye talentfulde dramatikere.
Erfaringer fra tidligere, ofte kortvarige kurser og seminarer i Danmark og Norden, blev sammenholdt med informationer om større projekter i udlandet, bl.a. i Holland, for at finde en form, der passede til det danske børneteatermiljø.

BTS satte en “styregruppe” sammen bestående af Carsten Wittrock, daværende formand for BTS og teateradministrator, Marc van der Velden, daværende medlem af BTS’ kursus og uddannelsesudvalg og kunstnerisk leder af Theater La Balance og Jonna Beha Oulund, daværende leder af Odsherred Teaterskole.

Det var fra starten vigtigt for styregruppen, at:
• projektet skulle være af længere varighed
• projektet skulle tage udgangspunkt i en personlig skriveproces for hver deltager, ledsaget af en personlig dramaturgisk vejledning
• skriveprocessen skulle understøttes af både teoretiske moduler, samt praktisk arbejde “på gulvet” ved hjælp af professionelle skuespillere og instruktører.

Både Teaterrådet og Kulturens Børn (Kulturministeriet) hilste det, der hurtig blev døbt “væksthusideen”, varmt velkommen og gav projektet den nødvendige støtte til at gennemføre et treårig forløb under ledelse af Janek Szatkowski, lektor ved Dramaturgi ved Århus Universitet og daværende leder af en forsøgsuddannelse for dramatikere for voksenteater i Århus – senere gjort permanent som Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater.

Med Odsherred Teaterskole som økonomisk bidragyder og medudvikler kørte projektet “Værksted for ny dramatik for børn” fra sommeren 1997 til foråret 2000 med i alt 10 deltagere . Det er detaljeret beskrevet både i en intern rapport af Janek Szatkowski, samt i en ekstern evaluerende rapport, af Stig Jarl, lektor ved Teatervidenskab ved Københavns Universitet.

Ud fra samme grundprincipper blev det næste treårige Dramatiker Væksthusprojekt – under ledelse af dramatiker og dramaturg Jane Rasch og igen støttet af Teaterrådet, BTS og Odsherred Teaterskole – sat i gang i efterår 2001. De 7 deltagere blev i december 2003 med deres stykker præsenteret for teatermiljøet.

I 2004 indledtes Dramatiker Væksthus 04-07 med 6 deltagere igen med Jane Rasch som kunstnerisk leder. Dette væksthus kulminerede med en landsomfattende turné i januar 2007, hvor de nye dramatikere fik lejlighed til at vise deres afgangsstykker i uddrag – sat op som stage reading. Turneen blev kaldt “Udspring”.

DV 08-09 blev etårigt forløb med deltagelse af 8 spirer. Projektet blev afsluttet midt i juni 2009 med en visning for branchen. Det blev efterfulgt af DV 09-10 som et ligeledes etårigt projekt med overskriften: Frirum for fortsættere. 7 dramatikere blev optaget og efter en periode med øvelser omkring dramatikerroller, blev alle fra januar 2010 tilknyttet et børne- og ungdomsteater. Herefter fulgte DV 10-11, hvor der blev optaget 6 deltagere. August 2011 begyndte DV 11-12, der afsluttedes i maj-juni 2012. Dette projekt havde ekstraordinært 10 deltagere, idet deltagerne fra 10-11 blev suppleret med yderligere 4 dramatikere.

DV 12-13 var et etårigt forløb. Deltagerne viste uddrag af deres afgangsværk for branchen på ZeBU forsommeren 2013. Herefter fuglte det første af to toårige forløb, nemlig DV 13-15 – igen med 6 deltagere, der ligeledes viste deres afgangsværk som en stage reading for branchen på ZeBU i juni 2015.

I august 2015 var der 2. optagelsesprøve til DV 15-17. Det foregik på Teater Fair Play. 6 deltagere blev optaget.

I efteråret 2011 blev de to organisationer BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen af små teatre (FAST) lagt sammen under navnet Teatrenes Interesseorganisation. 

Dramatiker Væksthus var en enhed under TIO fra sammenlægningen og indtil udgangen af sæson 2014/15.

Fra og med DV 15-17 er Dramatiker Væksthus organiseret som en forening med en bestyrelsen. Bestyrelsen fungerer også som kunsterisk sparringsorgan og jury.

Du kan søge i søgefeltet i højre øverste hjørne på deltagere og andre involverede i Dramatiker Væksthus. I galleriet kan du få et visuelt indtryk af nogle af de forestillinger, som deltagere i DV har skrevet/medskrevet og fået opført.

Cookie banner