Salt Den største drøm Til sidste fjer Cutt// Landet Under Skyggen af Kain Peer Gynt Tomas Lagermand Lundme og Søren Zacho Ruby (DV 10-11). ER - en bøjning af være. Det kommende Teater. Foto: Evanly Media Anna Panduro DV 04/07: Det uartige barn. Frøken Fracasos Kompagni. Medforfatter: Maja Skovhus Rehøj. Foto: Claus S. Nielsen Cecilie Eken (DV-97-99): Blomsterheksten. Nørregaards Teater Hesten Det store spring Andreas Dawe (DV 10-12): Tårnspringeren. Team Teatret. Foto: mingoPHOTO Jesper B. Karlsen (DV 97-99): Nikio. Zangenbergs Teater. Foto: Søren Veien. Lene Vestergård (DV 11-12): Jasnas Breve.Teater Neo. Foto: Søren Pagter Thomas Markman (DV 04-07) Oh, Romeo. Teatret Masken. Jesper B. Karlsen (DV 97-99) Mærkelig. Team Teatret. Foto MingoPHOTO Majbrit Christensen (DV 01-03) Spiir. Foto Jan Rüsz. Rejsen hjem Dengang vi blev væk Zappa Hvis jeg havde vidst Den store jagt på lykken Voksen Papirdrengen Tamme tigre findes ikke Eksplosioner Når jeg lukker øjnene

INTERVIEW I BØRNETEATERAVISEN

Interview med projektleder Jane Rasch


Af Carsten Jensen, Børneteateravisen.dk

- Dramatikervæksthus 08-09 har været det korteste hidtil og omfattet seks kurser, en workshop og et arrangement i forbindelse med Festival 2009 i Ballerup. Hvad har det kortere forløb betydet for dette hold og for dit arbejde?
»Det har medført, at vi i store træk har koncentreret os om deltagernes 'afgangsmanus'. Fra de første vage ideer til de mange gennemskrivninger af manus. Minus er, at spirerne ikke har fået mulighed for at lege ret meget, bortset fra en enkel dramatisering af en billedbog. Fordelen er, at vi ud fra deres manusarbejde alligevel har bevæget os vidt omkring. Ideer er blevet forkastede, ændrede, figurer smidt ind og ud, skiftet køn og alder, indholdet skærpet, skævvredet, målgrupper ændrede osv. Frustrationer er blevet afløst af sejre, der igen er blevet til frustrationer, der igen er blevet til... Som helhed tror jeg, at dette sammenpressede forløb har været en øjenåbner. Det skal også siges, at vejlederne har været meget entusiastiske og generøse i forhold til spirernes forskellige versioner af manus,« lyder det fra Jane Rasch.
- Du har jo tidligere udtalt dig positivt om 08-09-holdets mange kvaliteter. Holdt det stik, og er du tilfreds med resultatet? 
»Et forløb som DV 08-09 kan ikke lade sig gøre uden at deltagere virkelig vil dette her og er villige til at lægge andet til side. Holdet har arbejdet grundigt med deres stof og form og ideer, men også haft overskud til at hjælpe hinanden. Være hinandens skuespillere og publikum. Stille op, når kriser og nedture meldte sig. De har taget initiativ til en ekstra reading på egen hånd. På den måde er Dramatiker Væksthus også et netværk, der forhåbentlig rækker ud over selve projektet. Når man vurderer resultatet har jeg to parametre. Det ene er naturligvis de otte manusser, som præsenteres i uddrag den 14. juni. Det andet og mindst lige så vigtige er langtidsvirkningerne. Vi har jo været vidt omkring kunstneriske processer, arbejdsvaner, fortælleteknik, dramadesign, forståelse for at skrive om og nærme sig sin kerne ved at respektere, at processen 'er større end dig'… Alt dette kan ikke rummes og nedfældes i et enkelt manus på 'kommando' og under tidspres. Men jeg tror og håber, at spirerne vil bruge DV 08-09 drypvis sammen med egne erfaringer i fremtiden.«

Vind en spire
- Har der været flere kontakter mellem teatre og spirer i denne omgang end tidligere?
»På initiativ af Teatercentrum havde vi et godt arrangement under Børneteaterfestivalen i Ballerup, hvor spirerne fik lejlighed til at præsentere sig på en legende og uformel måde. Bagefter kunne nogle 'vinde' en spire, og her gik snakken livligt. På den baggrund håber jeg, at der er knyttet nogle bånd og skabt interesse forud for præsentationen 14. juni.«

- Hvad har det betydet, at holdet har indeholdt to særdeles aktive børneteaterfolk i form af Lotte Faarup, kunstnerisk leder, skuespiller m.v. i Corona La Balance, og Peter Hartmann, leder og spiller i sit eget Hartmanns Teater?
»Teaterfolk på et hold bidrager aktivt til, at kommunikative aspekter og erfaringer om målgrupper bringes naturligt ind i diskussionerne. Når man skriver dramatik for børn og unge er det jo helt afgørende, at dramatikeren tænker publikum ind i stof og udtryk på en solidarisk og ordentlig måde. Og når man gør det undervejs i processen, opdager man også, hvordan det er berigende for fantasien. Skuespillere på holdet er en gevinst både under vores egne readings, og når vi snakker 'arbejdsdeling' mellem tekst og teater. Hvad kan en tekst, og hvad kan teatret? Hvorfor skal der ikke stå 'alt' i en tekst? Der har også været talt en del om, hvad der sker på et teater, hvis der dukker et manuskript op med posten, og om hvor vigtigt det er som ny dramatiker at være offensiv og opsøgende,« lyder det fra Jane Rasch, der nok er ved at slippe de otte spirer løs, men samtidig er klar til et nyt hold.


Frirum for fortsættere
Næste udkald i Dramatikervæksthuset bliver dog efter et andet koncept. 'Frirum for fortsættere' er et udviklingsprojekt, der henvender sig til mere erfarne teaterfolk, som vil 'arbejde med konceptudvikling, dramadesign og afprøvning af forskellige dramatikerroller', som det hedder i oplægget.
I projektet, der omfattet otte samlinger, inkl. workshops, indgår en fase, hvor repræsentanter fra de professionelle børne- og ungdomsteatre bliver sparringspartnere for de enkelte væksthusdeltagere. De skal således deltage i konceptudvikling, synopsefremstilling og afvikle scenarier som var der tale om en reel samarbejdsaftale mellem en dramatiker og et teater.

- Er der specifikke erfaringer fra det seneste hold, som du/I vil tage med til 'Frirum for fortsættere'?
»Ja, basis er at kunne skrive et manus. Det er svært nok i sig selv. Her synes jeg, at vores arbejdsmetode er et egnet værktøj, som vi stadig udvikler på. Kort går det ud på at udvikle sin idé og skrive fysisk ved hjælp af teatrets elementer. Fra rum til stol til figur. At skærpe elementerne og dramatikerens stemme ved hjælp af 'fortællekunst' og endelig frit sætte elementerne sammen til ens helt eget og unikke dramadesign. Her bliver det spændende at arbejde i et 'Frirum' med erfarne teaterfolk og dramatikere og lege med dramatikerroller. Altså alle de funktioner som en dramatiker kan varetage inden for det professionelle børne- og ungdomsteater. Konkret tager vi udgangspunkt i de udvalgte ansøgeres behov. Vil de f.eks. dramatisere egne børnebøger? Vil de skrive synopser, partiturer til deres teatre? Vil de udvikle dramatik for de helt små aldersgrupper? Vi glæder os så til at tilpasse projektet, herunder også finde teatre, der vil agere som sparringspartnere og mentorer - uden at de forpligter sig til antagelse eller lignende. Dvs. at vi håber på et 'Frirum', der også undervejs er i dialog med teatrene. Man kan sige, at vi arbejder med et dobbelt sigte: at udvikle dramaturgisk praksis og samtidig drage nytte af det faktum, at vi er en del af branchen, at vi er BørneTeaterSammenslutningens projekt.«